НСОРБ Актив ЕООД
София 1111,
ул. „Голаш” 23
тел.: 02 943 44 67
e-mail: activ@namrb-activ.org
www.namrb-activ.org

 

Уважаеми дами и господа,

При заявяване на Вашето участие в VII-та Национална среща на общинските експерти в образованието, която ще се проведе от 12 до 14 февруари 2020 г. в гр. Пловдив, молим да имате предвид следната информация:

1. Краен срок за регистрация – 5 февруари (сряда). Заявяването за участие е само он-лайн в секцията Регистрация

2. За участие в Срещата се заплаща такса участие, която включва: организационни разходи (зали, техника, гости и др.); участие във всички форуми, включени в програмата; конферентни материали; изхранване (обяд, 2 вечери, едната от които официална, кафе-паузи); при желание – 2 нощувки (на 12 и 13 февруари) в единична или двойна стая. Част от разходите по организацията и провеждането на Срещата ще бъдат финансирани по проект на НСОРБ, а доплащането за всеки от участниците е както следва:

  • Без нощувки 245 лева
  • С резервация за нощувки в двойна стая 320 лева (на човек)
  • С резервация за нощувки в единична стая 345 лева

3. Всички форуми от програмата на Срещата ще се провеждат в Парк хотел „Санкт Петербург”, където ще бъдат настанени и участниците с нощувки. Настаняване в двойна стая е възможно само, ако посочите с кого желаете да бъдете настанен/а.

4. При желание да направите резервация за шофьор, следва да го отразите в заявката си за участие и да заплатите сума в размер на 315 лева за настаняване в единична стая и изхранване като това на участниците (без кафе-паузи).

5. Посочените суми са с включен ДДС и се превеждат на следната банкова сметка:

Райфайзенбанк (България) ЕАД, София Главен офис,        
IBAN BG89RZBB91551068054800, BIC RZBBBGSF
НСОРБ-Актив ЕООД
 

6. При превеждане на таксите за участие в платежното нареждане моля да посочите името на общината или второстепенния разпоредител, от чието име се превежда. Краен срок за превеждане на таксите е до 5 дни след подаване на заявката, но не по-късно от 5 февруари 2020г. (сряда).

При отказ от участие след крайния срок, се възстановява 50 % от заплатената сума. При отказ от участие след 7 февруари не се възстановява такса участие. Фактурите ще бъдат издавани след получаване на дължимата сума и ще бъдат раздавани при регистрацията на участниците на 12 февруари 2020 г.

За въпроси и уточнения по регистрацията: g.kolev@namrb.org, тел. 02/9434 467, 0882 037 751